نوشته‌ها

نهال شلیل

چند نوع درخت شلیل در ایران موجود داریم ؟!

/
انواع درخت شلیل : درخت شلیل (Prunus persica nectarina) متعلق به …