نوشته‌ها

بادام

بادام ستار بابایی چیست ؟!تابستان ۱۳۹۹

/
بادام ستاربابایی: بادام گونه ای از درخت بومی ایران و کشورهای ا…