نوشته‌ها

بادام

درخت بادام چند ساله بار می دهد ؟🌳

/
سرگذشت درخت بادام بادام متعلق به خانواده گل سرخ (Rosaceae) …