نوشته‌ها

کاشت بذر بادام

آموزش کاشت بذر بادام و آشنایی با نهال بادام | تابستان 1399

/
کاشت بذر بادام با چند کلمه  ابتدایی بیان می کنیم که کاشت نهال با…