مقدمه ای بر علم تعبیر خواب میوه:

تمام انسان ها به طور معمول در طول شبانه روز 8 ساعت در خواب هستند. این یعنی انسان های روی زمین 3/1 از کل عمر خود را در خواب سپری می کنند و این کاملا امری طبیعی است.

چرا که انسان برای اینکه عملکرد مغز و قوای بدنی خود را تقویت کند، نیازمند استراحت و خواب است. در قرآن کریم کتاب آسمانی ما مسلمانان، آمده است که، زمانی که انسان به خواب میرود، روح معنوی انسان از بدن جدا شده و در عالم بدون هیچ محدودیت زمانی و مکانی سفر می کند.

علم تعبیر خواب میوه، به علمی گفته می شود که اولین بار و توسط یوسف پیامبر (ع) علنی شد و جمع کثیری از انسان ها به آن ایمان آوردند. پیامبران و امام معصوم ما مسلمانان نیز توصیه کرده اند که زمانی که خواب میبینید، آن را جدی بگیرید و تعبیر آن را بدانید، زیرا ممکن است رازی در آن نهفته باشد.

در مورد تعبیر خواب میوه؛ روایت های متعددی وجود دارد که ما بر اساس معتبر ترین روایات، و احادیث امامان و پیامبران مطالب ذیل را گرد آروی کرده ایم و به تفکیک تعبیر خواب هر میوه را برای شما شرح داده ایم.

این نکته مهم را فراموش نکنید که همان هایی که در علم تعبیر خواب نیز عالم هستند به این اعتقاد دارند که اگر انسان ها به خواب و تعبیر آن علم و باور نداشته باشند. آنچه که در خواب مشاهد می کنند هیچ تاثیری روی زندگی انان نخواهد گذاشت.

از این رو ما در مجموعه آریا نهال تصمیم گرفتیم تا در زمینه کاری خودمان که در حوزه درختان میوه است مطالبی  را در مورد تعبیر خواب انواع میوه گرده آوری کرده و برای شما عزیزان شرح دهیم. پس تا انتهای مطلب همراه ما باشید.

تعبیر خواب میوه انگور:

در روایات و رسانه های معتبری که در علم تعبیر خواب تبحر زیادی دارند در مورد تعبیر خواب میوه انگور آمده است که، دیدن انگور در خواب نشانه شادی و افزایش روزی و رزق حلال است.

امام صادق در مورد تعبیر خواب های میوه انگور فرموده اند: تعبیر خواب انگور سه جهت دارد. اول: فرزند نیک به دست آوردن می باشد ، دوم: علم فرائض را کسب کردن، سوم: مال حلال را به دست اوردن. در نتیجه از تمامی این تعابیر نتیجه می گیریم که تعبیر خواب میوه انگور؛ بد نیست و برای ما خوش یمن است.

تعبیر خواب میوه پسته:

دیدن پسته در خواب به نقل از بسیاری از مطالب علمی و معتبر به داشتن ذهن شلوغ و مشغول در روز های آتی زندگی شما دلالت دارد. اگر شما پوست پسته ی بدون مغز را در خواب ببینید، نشان دهنده غم واندوه در آینده برای شما خواهد بود.

همچنین اگر در خواب مغز پسته را خواب دیدید، نشان دهنده این است که سود بسیار زیادی در آینده نسیب شما خواهد شد و بدان دست پیدا خواهید کرد. تعبیر خواب درخت پسته نیز نشان دهنده پریشان شدن احوال خانواده می باشد.

تعبیر خواب میوه گردو:

تعبیر خواب گردو در زمانی که  شما گردو را در خواب با پوسته سبز رنگ ان می بینید و زمانی که بدون ان می بینید، متفاوت است. دیدن گردوی با پوست نشان دهنده مال حرام در ثروت و مال شما است و این هشدار را می دهد که زندگی شما را همانند  زمانی که شما پوست میوه درخت نهال گردو را می کنید و دستانتان سیاه می شود، سیاه خواهد کرد.

اما برعکس آن دیدن مغز گردو نشان دهنده روزی حلال و پاک است، ودیدن آن برای شما خوش یمن و مبارک است و شما در آینده نزدیک به رزق و روزیتان از راه حلال افزایش خواهد بافت.

تعبیر خواب میوه بادام:

تعبیر خواب میوه درخت بادام این است که اتفاقات خوبی در آینده نزدیک در زندگی شما خواهد افتاد. از دیدگاه امام صادق (ع): خواب بادام نشان دهنده این است که مالی از پنهان و از جایی که از ان خبر ندارید، به دست شما خواهد رسید. همچنین، نشان دهنده شفا یافتن افراد بیمار از بیماری است.

تعبیر خواب میوه هلو:

تعبیر خواب میوه هلو در منابع معتبر، تعارض زیادی دارد و با یکدیگر متفاوت است. اما همه ی آن ها بر این تاکید دارند که دیدن میوه هلو در خواب، نشان خوبی و خوش یمنی است.

در بسیاری از منابع هم به این اشاره کرده اند که اگر افراد میوه هلو را در غیر فصل برداشت آن خواب ببینند نشان دهنده غم واندوه و دشمنی ای است که در انتظار ان ها می باشد و باید خود را آماده آن سازند و در عین حال به خداوند بزرگ توکل کنند.

تعبیر خواب میوه انجیر:

بسیاری از عالمان علم تعبیر خواب دیدن انجیر را در خواب نشانه ی خوبی نمی دانند و به عقیده آنها، دیدن انجیر در خوب نشان دهنده غم و اندوه است. اما تعدادی از متعبرین علم تعبیر خواب نیز معتقدند که اگر انجیر را در فصلی که زمان برداشت و موجود شدن انجیر در بازار است، خواب ببینید، نشان دهنده خوبی برای شما است و رزق و روزی حلال شما چندین برابر خواهد شد.

تعبیر خواب میوه شلیل:

تعبیر خواب شلیل از نظر عالمان علم تعبیر خواب بسیار متفاوت است اما در مجمموع همه ی آنها به اینکه خواب دیدن میوه شلیل، نشانه خوبی نیست و ممکن است اتفاقات ناگواری برای شما به وجود آید. مطلب تخصصی در زمینه تعبیر خواب شلیل را می توانید از اینجا مشاهده کنید.

تعبیر خواب میوه انار:

تعبیر خواب میوه انار نشان خوب و خوش یمنی است و اکثر متعبرین به ان اعتقاد دارند که نشان دهنده جمع کردن مال حلال و رزق و روزی است. بسیاری از تعابیر به این تاکید دارند که دیدن انار در خواب نشان دهنده پول و فراوانی ان است که در یک جا جمع شده و نسیب شما خواهد شد.

تعبیر خواب میوه آلو:

دیدن میوه آلو در خواب تعابیر متفاوتی دارند. اگر شما در خواب آلو سرخ و یا سیاه دیده باشید، نشان دهنده افزایش مال و ثروت شما است و روزی شما زیاد خواهد شد. اما اگر در خواب آلوی زرد را مشاهده کنید، نشان دهنده بیماری و غصه است که ممکن است به سراغ شما بیاید.

همچنین فصلی که خواب را دیده اید مهم است. اگر در فصلی به غیر از فصولی که آلو در بازار وجود دارد خواب آن را ببینید، ممکن است نشان دهنده غم و اندوه باشد که در ممکن است برای شما حاصل شود.

تفسیر خواب میوه سیب:

دیدن سیب در خواب نشان دهنده شادی و خوشحالی است. خوردن سیب در خواب نشان دهنده پیشامد و اتفاقات خوب در زندگی است. همچنین دیدن سیب روی درخت نشان دهنده پیشرفت و موفقیت و ترقی در کارها است.

تعبیر خواب میوه زرد آلو:

تعبیر خواب زردآلو؛ از دیدگاه عالمان علم تعبیر خواب متفاوت و متناقض است. عده ای دیدن زرد آلو را خوب نمی دانند و نشان از بیماری است. عده ای دیگر مثل منوچهر مطیع تهرانی، معتقد هستند که اگر بدانید درآب زرد آلو میخورید ولی رنگ زرد آن را نبینید، نشان دهنده خیر و نیکو برای شما خواهد بود و خبر های خوبی را برای شما به همراه می آورد.

تعبیر خواب میوه گلابی:

بر خلاف سایر میوه ها میوه درخت گلابی بسیار تعبیر واضح و مشخصی دارد. اکثر معبرین به این معتقد هستند که چیز هایی که شما به دنبال ان هستید و در تلاش برای به دست آوردن آن هستید در چهره گلابی در خواب شما ظاهر خواهد شد.

و این شنان دهنده این است که شما بدان دست پیدا خواهید کرد. همچنین عده نیز اعتقاد دارند که دیدن خواب میوه گلابی، به هیچ عنوان نشان دهنده مال و ثروتی که دنبال آن هستید، نیست بلکه نشان دهنده لذت هایی است که شما آن را انتظار دارید، مثل همسر، فرزند و …