فروشگاه ما

فیلتر
نهال گردو لارا

نهال گردو لارا

دیرگل می باشد
18 لیتر در هفته
25 - 40 درجه
باردهی از سال اول

قیمت عمده: 230.000تومان