فروشگاه ما

فیلتر
نهال به اصفهان

نهال به اصفهان

دیرگل می باشد
15 لیتر در هفته
25 - 40 درجه
باردهی از سال دوم

قیمت عمده: 30.000تومان

نهال انگور پیکامی

نهال انگور پیکامی

دیرگل می باشد
10 لیتر در هفته
35 - 50 درجه
باردهی از سال دوم

قیمت عمده: 30.000تومان

نهال انگور موسکات

نهال انگور موسکات

دیرگل می باشد
9 لیتر در هفته
30 - 45 درجه
باردهی از سال دوم

قیمت عمده: 300.000تومان

نهال توت قرمز

نهال توت قرمز

دیرگل می باشد
10 لیتر در هفته
28 - 52 درجه
باردهی از سال دوم

قیمت عمده: 41.000تومان

نهال بادام مامایی

نهال بادام مامایی

دیرگل می باشد
9 لیتر در هفته
28 - 42 درجه
باردهی از سال دوم

قیمت عمده: 32.000تومان

نهال بادام تونو

نهال بادام تونو

دیرگل می باشد
9 لیتر در هفته
30 - 44 درجه
باردهی از سال دوم

قیمت عمده: 32.000تومان

نهال انگور شمشیری

نهال انگور شمشیری

دیرگل می باشد
9 لیتر در هفته
30 - 45 درجه
باردهی از سال دوم

قیمت عمده: 300.000تومان

شماره تماس های آریا نهال

شما می توانید جهت خرید نهال و یا مشاوره با کارشناسان فروش ما در ارتباط باشید.

نیاز به مشاوره جهت خرید نهال دارید؟

شما می توانید فرم زیر را تکمیل نمایید تا کارشناسان ما در اولین فرصت با شما تماس بگیرند.

درخواست تماس مستقیم